Kəngərli Rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatı 

Direktor

Əlaqə telefonu

Ünvanı

Nağıyev Bahadur Kamil oğlu

548 – 00 – 53

Qıvraq qəsəbəsi, rayon icra hakimiyyətinin inzibati binası 

Kəngərli Rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatı 

Direktor

Əlaqə telefonu

Ünvanı

Nağıyev Bahadur Kamil oğlu

548 – 00 – 53

Qıvraq qəsəbəsi, rayon icra hakimiyyətinin inzibati binası