İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ

S/s

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklər

Yaranma tarixi

Əhatə etdiyi ərazi vahidləri

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə

Xidməti telefonu

1.

Qıvraq qəsəbə

1923

Qıvraq qəsəbəsi

Məmmədov Emin Rza oğlu

548-11-01

2.

Qarabağlar kənd

1923

Qarabağlar kəndi

Qənbərov Rəmal Fəhrad oğlu

548-75-02

3.

Xok kənd

24.10.1980

Xok kəndi

Əliyev Mübariz Mütəllim oğlu

548-21-01

4.

Şahtaxtı kənd

01.03.2003

Şahtaxtı kəndi

Qazıbəyov Səfər Arif oğlu

548-28-04

5.

Çalxanqala kənd

1921

Çalxanqala kəndi

Səmədov Əbdürrəhman Yusif oğlu

548-35-02

6.

Böyükdüz kənd

05.10.1999

Böyükdüz kəndi

Quliyev Saleh Muxtər oğlu

548-42-61

7.

Yurdçu kənd

30.09.2003

Yurdçu kəndi

Musayev Musa Abdulla oğlu

548-45-01

8.

Qabıllı kənd

29.03.2005

Qabıllı kəndi

Seyidov Miramin Mirabbas oğlu

548-57-01

9.

Yeni Kərki kənd

08.02.2000

Yeni Kərki kəndi

Əliyev Kənan Qulu oğlu

548-47-09

10.

Xıncab kənd

01.03.2003

Xıncab kəndi Təzəkənd

Məmmədov Rza Məmməd oğlu

548-50-43