BƏLƏDİYYƏLƏR

S/s

Bələdiyyələr

Üzvlərin sayı

Əhatə etdiyi ərazi vahidləri

Bələdiyyə sədri

1.

Qıvraq

11

Qıvraq qəsəbəsi

İsmayılov Murad Paşa oğlu

2.

Qarabağlar

11

Qarabağlar kəndi

Babayev Nurəddin Firudin oğlu

3.

Xok

11

Xok kəndi

Məmmədov Məcid Həmid oğlu

4.

Şahtaxtı

9

Şahtaxtı kəndi

Eyvazov İsgəndər Cəlil oğlu

5.

Çalxanqala

9

Çalxanqala kəndi

Ağammədov Asif Əzim oğlu

6.

Böyükdüz

9

Böyükdüz kəndi

Şeyxov Təvəkkül Fərəməz oğlu

7.

Yurdçu

9

Yurdçu kəndi

İbrahimov Vilayət Yusif oğlu

8.

Qabıllı

9

Qabıllı kəndi

Cəfərov Rəhim Alcəfər oğlu

9.

Yeni Kərki

5

Yeni Kərki kəndi

Əhmədov Paşa Abbas oğlu

10.

Xıncab

9

Xıncab kəndi Təzəkənd

Orucov Şahlar Hidayət oğlu